Bilder

Slutresultat av parhus i Alsike.
Förarbete på parhus i Alsike.
Baksida
Framsida
Friggebod
Villa i Täby
Från sidan
Nytapetsering av en villa i Vallentuna
Skrapning av hus i bromma
Andra sidan av huset i Bromma
Slutresultat av nymålning i Bromma
Förberedelse av tvättning innan målningen
Vreta utanför Norrtälje
Baksidan blev lika bra